ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Με τον όρο ωτοπλαστική εννοούμε κάθε αισθητική επέμβαση που αποσκοπεί να διορθώσει οποιαδήποτε εκ γενετής ανωμαλία ή επίκτητη βλάβη του πτερυγίου του ωτός (έξω ους).

Η πιο συχνή ωτοπλαστική επέμβαση είναι η πλαστική διόρθωσης πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων) και όταν αυτή πραγματοποιείται σωστά, μπορεί να δημιουργήσει τέλειο αποτέλεσμα.

Άλλες ωτοπλαστικές επεμβάσεις είναι η σμίκρυνση μεγάλων αυτιών, η αποκατάσταση απλασίας πτερυγίου ωτός κ.α.

Η ωτοπλαστική στα πεταχτά αυτιά έχει σκοπό να δημιουργήσει χειρουργικά την ανθέλικα του πτερυγίου, η οποία εκ γενετής απουσιάζει. Mε το σχηματισμό της ανθέλικάς του, το πτερύγιο του αυτιού παύει πλέον να πετάει και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση ως προς την απόστασή του από το κεφάλι.

Kατά την εγχείρηση, πρώτα χειρουργείται το ένα αυτί και μετά το άλλο.
Όλη η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας παρουσία αναισθησιολόγου. Mετά την εγχείρηση  τοποθετούνται γύρω από τα δύο αυτιά ειδικές γάζες, εμποτισμένες αντιβιοτική αλοιφή για αποφυγή μόλυνσης, ελαστικός επίδεσμος και προστατευτικό δίχτυ.

Όταν κρίνεται απαραίτητο χορηγούνται ελαφρά αναλγητικά, όμως ποτέ ασπιρίνη, επειδή αυτή μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Προληπτικά μετά την επέμβαση, η χορήγηση από το στόμα ενός ευρέως φάσματος αντιβιοτικού, αποτρέπει τυχόν φλεγμονή.

O χειρουργημένος δε χρειάζεται  να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο.

ωτοπλαστική - πλαστική αφτιών