Ανισομαστία – Ασυμμετρία Μαστών

Σχεδόν σε όλες τις γυναίκες οι δύο μαστοί δεν είναι ποτέ όμοιοι σε μέγεθος και σχήμα.

Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας μικρός βαθμός ασυμμετρίας που όμως  δεν αποτελεί αισθητικό πρόβλημα αφού είναι μη αντιληπτό.

Ωστόσο υπάρχουν  αρκετές  περιπτώσεις γυναικών που η διαφορά του μεγέθους, του σχήματος και της θέσης μεταξύ των μαστών τους, είναι μεγάλη και ευδιάκριτη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ανισομαστία ή  αλλιώς ασυμμετρία μαστών.

Εκτός από την αισθητική δυσμορφία , η ανισομαστία έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας.

Πολλές φορές η γυναίκα αισθάνεται μειονεκτικά, δεν έχει αυτοπεποίθηση και επηρεάζεται η σεξουαλικότητά της  μέσα από αναστολές  ως προς τις σχέσεις της.

Σε αυτό το μείζον πρόβλημα, έρχεται να δώσει λύση η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική.

Η ανισομαστία μπορεί να είναι συγγενής, δηλαδή εκ γενετής ή μπορεί να είναι επίκτητη, δηλαδή να οφείλεται σε παθολογικούς παράγοντες όπως  η αφαίρεση κύστεων ή όγκων.

Στη συγγενή  ανισομαστία μπορεί να παρουσιαστεί  ανεπαρκής ανάπτυξη ή υπερπλασία στον ένα μαστό.

Επίσης μπορεί να υπάρξει ακόμα και αμαστία όπως στο σύνδρομο Poland.

Μία μορφή συγγενούς ανοσομαστίας είναι και η διαφορετικού βαθμού πτώση μεταξύ των δύο μαστών.

Στην επίκτητη  ανισομαστία η δυσμορφία παρουσιάζεται κυρίως μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση κάποιου παθολογικού προβλήματος  όπως η μαστεκτομή και η ογκεκτομή.

Σε όλες τις περιπτώσεις  την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, την δίνει ο πλαστικός χειρουργός.

Ο πλαστικός χειρουργός  θα συνυπολογίσει αρκετούς παράγοντες ώστε να επιλέξει την κατάλληλη χειρουργική τεχνική για την επιτυχή αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού.Τέτοιοι παράγοντες είναι :

  • Η ηλικία της ασθενούς

  • Ο βαθμός της ασυμμετρίας

  • Το αίτιο του προβλήματος

  • Η αισθητική επιθυμία της ασθενούς

Όπως αναφέραμε, οι πλαστικές χειρουργικές τεχνικές εκλογής στα χέρια του ειδικού πλαστικού είναι πολλές και διαφορετικές.

Συνήθως περιλαμβάνουν :

  • Την αύξηση του μικρότερου μαστού με την προσθήκη ενθέματος σιλικόνης

  • Την σμίκρυνση  του μεγαλύτερου μαστού με επέμβαση μειωτικής στήθους

  • Την  προσθήκη προθέσεων σιλικόνης διαφορετικού μεγέθους και στους δύο μαστούς

  • Την ταυτόχρονη προσθήκη πρόθεσης σιλικόνης στον υποπλαστικό  μαστό και την μείωση του μεγέθους στον υπερτροφικό μαστό

  • Την πλαστική χειρουργική ανόρθωση και των δυο μαστών ανάλογα με την  ανατομική  τους δυσμορφία

Στην σύγχρονη εποχή μας, όλες οι παραπάνω επεμβατικές πράξεις είναι ασφαλής  και ανεκτές , ενώ η νοσηλεία τις περισσότερες φορές χρειάζεται παραμονή της ασθενούς στην κλινική  για ένα βράδυ.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρός , ενώ η επάνοδος της γυναίκας  στις συνήθεις δραστηριότητες της, γίνεται σε 5 έως 10 μέρες.

Η πλαστική χειρουργική αντιμετώπιση της ανισομαστίας εγγυάται κορυφαία αισθητικά αποτελέσματα  που είναι άμεσα ορατά.

Ταυτόχρονα η γυναίκα θα ανακτήσει την θηλυκή της εικόνα, την αυτοπεποίθηση της, την ζωντάνια της.

Όμορφοι, φυσικοί, υγιείς,  συμμετρικοί μαστοί  που προδίδουν αισθητική και ψυχολογική αρμονία στον εαυτό σας !