Αποκατάσταση Εγκαυμάτων &  Εγκαυματικών Ουλών

Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες μεθόδους  για την αποκατάσταση και την εξάλειψη τόσο των αισθητικών δυσμορφιών,

όσο της λειτουργικότητας μίας περιοχής που έχει υποστεί  το έγκαυμα.

Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζει ο πλαστικός χειρουργός, μπορεί να αφορούν την αποκατάσταση των δερματικών ελλειμμάτων  στα σημεία του σώματος που έχουν πληγεί από ένα έγκαυμα, αλλά και την αποκατάσταση  των δύσμορφων και των υπερτροφικών  μετεγκαυματικών ουλών.

Οι χειρουργικές πλαστικές τεχνικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση  των ανωτέρω προβλημάτων, ποικίλουν ανάλογα με το σημείο και την βαρύτητα της κάθε περίπτωσης.

Γενικότερα  εφαρμόζονται:

  • Η αποκατάσταση των δερματικών ελλειμμάτων στις πληγείσες επιφάνειες του σώματος με την μεταμόσχευση  δερματικών μοσχευμάτων από υγιείς  περιοχές.

  • Η αποκατάσταση των εγκαυματικών ουλών  με τη χρήση τεχνητού δέρματος integra.

  • Η αποκατάσταση των  δύσμορφων ουλών  με τη χρήση  τοπικών κρημνών.

  • Η αποκατάσταση των  δύσμορφων ουλών  με την χρήση διατατών δέρματος  tissue expander.  .

  • Η αποκατάσταση της μετεγκαυματικής αλωπεκίας με την χρήση αυτομοσχευμάτων-τριχών.

 

Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός  χειρουργός συνεργάζεται άψογα με τον ασθενή του, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ γιατρού και ασθενή, διέπεται από πλήρη συναισθηματική κατανόηση και σεβασμό, ώστε το υπάρχον πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.

Στην σύγχρονη εποχή μας, η επιστήμη προσφέρει εξαιρετικές λύσεις στην αισθητική βελτίωση και την λειτουργική αποκατάσταση ακόμα και σε περιπτώσεις εκτεταμένων  βλαβών.

Βασικός μας στόχος μας είναι να επικεντρωνόμαστε στο εξατομικευμένο πρόβλημα του κάθε ασθενούς και να πράττουμε το καλύτερο δυνατόν για την  αποκατάσταση του.

Φιλοσοφία μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς, με αγάπη,  σεβασμό και φροντίδα, έως την πλήρη ίαση.