Γυναικομαστία – Λιπομαστία

 

Ένα σοβαρό αισθητικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως, αποτελεί η γυναικομαστία. Τουλάχιστον ένας στους πέντε άνδρες αισθάνεται αμήχανα ή μειονεκτικά με την εμφάνιση του στήθους του. Όμως  η αύξηση του στήθος στον άνδρα, δεν οφείλεται κατ΄ ανάγκη σε υπερτροφία των μαστών του.

Στο 99% των περιπτώσεων ενός διογκωμένου στήθους στον άνδρα, πρόκειται για λιπομαστία και μόνο το 1% των περιπτώσεων είναι γυναικομαστία με υπερτροφία του μαζικού αδένα.

Η λιπομαστία οφείλεται σε συσσώρευση λίπους λόγω παχυσαρκίας, ή σε περίσσεια δέρματος μετά από απώλεια βάρους, χωρίς την παρουσία υπερτροφικού αδένα.

Αντιθέτως η γυναικομαστία οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των γαλακτοφόρων πόρων και του αδένος, με αποτέλεσμα το στήθος να είναι πιο συμπαγές.

Η διάγνωση μεταξύ λιπομαστίας και γυναικομαστίας, γίνεται συνήθως με μαστογραφία ή με υπερηχογράφημα. Στην περίπτωση της γυναικομαστίας, ο πλαστικός χειρουργός καλείται να διερευνήσει αν συνυπάρχει κάποια ενδοκρινής διαταραχή, την οποία πρέπει να εξετάσει και να εκτιμήσει πριν την επεμβατική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η γυναικομαστία συνήθως εμφανίζεται σε άνδρες μέσης ή και μεγαλύτερης ηλικίας και οφείλεται στην αλλαγή των επιπέδων των ορμονών ή προκαλείται από τη λήψη συγκεκριμένων φαρμακευτικών αγωγών. Η γυναικομαστία αντιμετωπίζεται μέσω της πλαστικής χειρουργικής, όπου γίνεται αφαίρεση του μαζικού αδένα και στις περιπτώσεις που υπάρχει αρκετή χαλάρωση, γίνεται ταυτόχρονα και περιθηλαία σύσφιξη του μαστού.

Στην περίπτωση της λιπομαστίας, η αντιμετώπιση γίνεται μέσω της λιποαναρρόφησης. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγεται από τον πλαστικό χειρουργό η κλασική, η laser ή η παλμική λιποαναρρόφηση, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα αφαίρεσης λίπους και σύσφιξης του στήθους.

Η επεμβατική διόρθωση της γυναικομαστίας, είτε αυτή οφείλεται στην υπερβολική εναπόθεση λίπους, είτε στην υπερτροφία του αδένα, αντιμετωπίζεται με πλήρη επιτυχία από τον πλαστικό χειρουργό Dr. Ισίδωρο Πανταζή.

Ανδρική γυναικομαστία

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της γυναικομαστίας, ο πλαστικός χειρουργός Dr. Ισίδωρος Πανταζής, ενθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο να προγραμματίσει ένα Δωρεάν ραντεβού μαζί του, ώστε να αναλυθούν όλοι οι παράγοντες και οι τεχνικές, που θα εξασφαλίσουν ένα τέλειο αποτέλεσμα.