Προσωπικά Δεδομένα

Παρακαλούμε να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Από τη στιγμή που συνεχίζετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Έτσι το όνομα σας, η διεύθυνση email σας και το τηλέφωνό σας θεωρούνται προσωπικά δεδομένα

 

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω παρουσιάζουμε τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ι) για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που ζητάτε από εμάς και να εκτελέσουμε άλλες δραστηριότητες σχετικές με αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα ιι) εάν απαιτείται, για να συμμορφωθούμε με το νόμο ή σε απάντηση σε κλήτευση, δικαστική απόφαση, αίτηση επιβολής του νόμου ή άλλη νομική διαδικασία.

Ποια δικαιώματα έχετε

Με βάση τον κανονισμό όταν μας παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης- έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε, καθώς και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην επεξεργασία τους.
 2. Δικαίωμα Διόρθωσης- έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
 3. Δικαίωμα Διαγραφής- έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας- έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, προσωρινά ή οριστικά.
 5. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να παραλαμβάνετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και να μας ζητάτε την μεταφορά τους σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων-
  • έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση
  • έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 7. Δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας – έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τη δώσατε.
 8. Δικαίωμα να καταγγέλλετε παραβάσεις της νομοθεσίας στην αρμόδια εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Το www.pantazis-isidoros-plastic-surgery.com φροντίζει ώστε όλοι εσείς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και που παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για τα δικαιώματα που δεν μπορούν να ασκηθούν διαφορετικά. Ο τελευταίος υποχρεούται, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να σας ενημερώσει για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας, οφείλει, εντός ενός (1) μηνός, να σας απαντήσει αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Τυχόν αδυναμία του Υπευθύνου επεξεργασίας να επικοινωνήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας δίνει το δικαίωμα σε σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η συλλογή των δεδομένων σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 1. Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, την οποία θα βρείτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας.
 2. Συμπληρώνοντας το email σας στην φόρμα των ενημερωτικών δελτίων.
 3. Χρησιμοποιούμε “cookies” και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα μας προσεγγίσετε:

 1. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, την οποία θα βρείτε στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας, τότε συλλέγουμε: α) το ονοματεπώνυμό σας, β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, γ) τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 2. Εάν επικοινωνήσετε από την φόρμα ενημερωτικών δελτιών τότε συλλέγουμε: α) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τρόπος Συλλογής Δεδομένων     Νομική Βάση ΄           Όφελος προς το χρήστη
Φόρμα Επικοινωνίας      Συγκατάθεση   χρήστη
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας της εταιρείας με τον χρήστη.
 • Η εταιρεία θα ανταποκριθεί πιο σύντομα στις ανάγκες σας.
Φόρμα Ενημερωτικών Δελτίων Συγκατάθεση χρήστη             Ενημέρωση από την εταιρεία.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Φόρμα Επικοινωνίας: Τα δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας διατηρούνται μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα, για το οποίο επιλέξατε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν και στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και αν ζητήσετε τη διαγραφή τους, για να συμμορφωθούμε με κάποια έννομη υποχρέωση μας, όπως π.χ. ο έλεγχος από τη φορολογική αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται μετά την πάροδο των προθεσμιών που θέτει ο νόμος.

Διαβιβάζει το www.pantazis-isidoros-plastic-surgery.com τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους;

Το www.pantazis-isidoros-plastic-surgery.com ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους. Αυτοί μπορεί να είναι:

 • Πάροχοι υπηρεσιών – επιλεγμένοι συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν διάφορες υπηρεσίες για λογαριασμό μας.
 • Εταιρικοί συνεργάτες – αξιόπιστες εταιρείες που μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας αρέσουν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε παράσχει την ξεχωριστή συναίνεσή σας ή εταιρίες που χρησιμοποιούμε για να ολοκληρώσουμε τη εκτέλεση μιας υπηρεσίας σε εσάς (π.χ. Google Ads, Facebook).
 • Αρχές επιβολής του Νόμου – όταν απαιτείται να προβούμε σε κοινοποίηση των δεδομένων που διαθέτουμε.
 • Πρόσθετα Κοινωνικών Δικτύων (“Πρόσθετα”) – Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία που περιέχει Πρόσθετα, οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή σας στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να καταγράφεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά πρέπει να ανατρέξετε στους όρους προστασίας του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

ΑΣΦΑΛΕΙA

 • Χρησιμοποιούμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων από κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση.
 • Σκοπός μας είναι η διατήρηση των κατάλληλων φυσικών, τεχνικών, διαδικαστικών και ηλεκτρονικών διασφαλίσεων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει και αποδοχή αποστολής τυχόν ενημερωτικού υλικού;

Όχι. Για να μπορούμε να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με προσφορές της εταιρείας μας και νέες αφίξεις θα πρέπει πλέον να εγγραφείτε με δικιά σας ενέργεια. Η παραχώρηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν σημαίνει και αυτόματη εγγραφή στη λίστα μας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επιχείρηση «MEDICAL EXCESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Κύρια απασχόληση της επιχείρησης είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής.

Ποια είναι η διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η pantazis.plasticsurgery@gmail.com Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που έχετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Παρακαλούνται οι επισκέπτες του ιστότοπου να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.